Share:


SLUSH MACHINE 3 TANK

RM6,700.00 
Model Capacity Dimension(mm) Power Voltage
VT-SM15X3 15L x 3 690 X 570 X 830 500w 230v/50Hz Inquiry - SLUSH MACHINE 3 TANK