Share:


SLUSH MACHINE 2 TANK

RM5,800.00
Model Capacity Dimension(mm) Power Voltage
VT-SM15X2 15L x 2 470 X 570 X830 400w 230v/50Hz
 Inquiry - SLUSH MACHINE 2 TANK